Pristupi CIAK Tools veleprodajnoj mreži. Ispuni prijavni formular!Ispuni sada!

Uvjeti korištenja B2B-a

Uvjeti korištenja platforme ciak-tools.hr

Platformom ciak-tools.hr  upravlja društvo

CIAK TOOLS d.o.o. Zagreb, Kovinska 5, OIB: 26004523816

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080025853

Broj telefona:  +385 1 3480-700

Adresa elektroničke pošte: b2b@ciak-tools.hr

Registracijom na platformi ciak-tools.hr  prihvaćate sljedeće uvjete i odredbe:

Terminologija

„Platforma“ znači web mjesto b2b.ciak-tools.hr 

“Kupac” znači pravna osoba (obrt, trgovačko društvo), koja koristi platformu nakon što je prihvatila ove uvjete i odredbe te nakon što se ulogirala pod svojom korisničkom šifrom.

“Prodavatelj” znači CIAK TOOLS d.o.o. Zagreb, Kovinska 5, OIB: 26004523816, koje objavljuje stavke za prodaju na platformi.

Uloga i odgovornost platforme ciak-tools.hr 

ciak-tools.hr  je platforma na kojoj Prodavatelj objavljuje artikle koje prodaje na veliko i koje drugi poslovni korisnici – Kupci mogu kupovati pod uvjetima određenim Ugovorom o poslovnoj suradnji.

U slučaju spora koji se odnose na ugovor ili proizlaze iz ugovora, dvije će strane isti nastojati riješiti sporazumno. Ako se mirno rješenje ne nađe, stranke mogu spor riješiti u sudskom postupku.

Točnost poslovnih i osobnih podataka
Kupci su obvezni pružiti točne podatke o poslovnom subjektu koji naručuje robu i dati sve točne kontakt podatke. U slučaju izmjene podataka obvezni su iste ažurirati.

Prodavatelj zadržava pravo ukloniti bilo kojeg Kupca koji je dostavio neistinite podatke.

Objavljene stavke

Na platformi se objavljuje samo materijalna roba (proizvodi). Usluge ili druga nematerijalna roba nisu predmet objave.

Prodavatelj osigurava da se proizvodi postavljeni za prodaju mogu legalno prodati u zemlji u kojoj imaju sjedište i u zemlji iz koje je roba dopremljena, ako je ta država različita od zemlje u kojoj imaju sjedište.

Kupci moraju provjeriti i osigurati da su kupnja i uvoz kupljene robe zakoniti u zemlji u koju se isporučuju. U slučaju da roba prolazi kroz različite zemlje prije dolaska do mjesta isporuke, odgovornost za poštivanje pravila svake zemlje leži na Kupcu.

Uporaba platforme

Platforma je namijenjena poslovnim kontaktima i transakcijama vezanim uz proizvode oglašene na platformi. Očekuje se da Prodavatelj i kupci komuniciraju putem sustava za razmjenu poruka na platformi. Svaka upotreba sustava protivno navedenom smatra se zloupotrebom i zabranjena je.

Pretplata na e-poštu

Registracijom na platformi Kupac pristaje na povremene marketinške e-poruke. Odjava je moguća u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte na adresu b2b@ciak-tools.hr sa naslovom “Otkažite pretplatu” ili jednostavno kliknite vezu “Otkaži pretplatu” u našim e-porukama.

Promotivne ponude

Prodavatelj može širiti promotivne ponude e-poštom. Precizni uvjeti ponuda opisani su u samim porukama e-pošte.

Pravo na raskid

U zakonom opravdanim slučajevima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nasilnu upotrebu platforme i neprofesionalno ponašanje, Prodavatelj zadržava pravo ukloniti stavku i / ili blokirati Kupca.

Mjerodavno pravo

Zakon koji se primjenjuje na sve ugovorne odnose i obveze koje proizlaze iz korištenja platforme jest zakon Republike Hrvatske te su hrvatski sudovi nadležni za rješavanje bilo kakvih sporova.

 

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.05.2023. godine.